PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL EXPO 2023

Bine ati venit!

 

Website-ul este dedicat evenimentului EXPO INTER CARS 2023 denumit in continuare ”Eveniment”, organizat de catre INTER CARS ROMANIA SRL cu sprijinul si impreuna cu colaboratorii sai.

 

Website-ul este proprietatea societatii INTER CARS ROMÂNIA SRL, denumita in continuare ”Inter Cars”, cu sediul in Cluj Napoca, str. Câmpul Pâinii nr. 3-5, jud. Cuj, Cod postal: 400060, inregistrat la Reg. Com. De pe langa Tribunalul Cluj, sub nr. J12/3051/2008, avand CUI: RO24195562,

 

 1. Termeni și definiții

Participant- reprezentantul persoanei juridice care a primit invitatie si participa la Evenimentul “Expo Inter Cars 2023”. Totodata, notiunea de Participant se extinde si cu privire la insotitorii acestor reprezentanti.

Eveniment – Expo Inter Cars 2023;

Link-uri – trimitere la orice alt website extern;

Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

Folosirea acestui site implică acceptarea în totalitate și necondiționată a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Inter Cars. Prin apasarea butonului “Accept”,  participantul intelege si accepta conditiile de participare la Eveniment.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal
  • Datele cu caracter personal prelucrate de Inter Cars

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal ale Participantilor, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restritionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a participa la evenimentu, implicand achizitionarea de servicii oferite de Inter Cars sau de catre participanti, abonarea la newsletter (dupa caz) precum si in contextul indeplinirii obligatiilor legale, se pot solicita  anumite date cu caracter personal.

In acest sens, Inter Cars va prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, nr. de telefon, e-mail, adresa IP, imagine, informatii despre locul de munca, functia, marime imbracaminte. Pentru participantii care vor beneficia de servicii de cazare si/sau transport vor fi colectate orice alte date suplimentare solicitate de catre agentie, unitatea hoteliera, transportator sau orice alta entitate juridica cu ajutorul careia Inter Cars ofera anumite facilitati participantilor.

 • Persoanele vizate

Persoanele vizate ale caror date pot fi prelucrate de catre Inter Cars, exclusiv in scopurile mai jos mentionate sunt:

 • Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact ai/ale participantilor care participa la eveniment.

 

Consecintele refuzului de furnizare a datelor cu caracter personal

In scopul furnizarii serviciilor specifice targurilor/expozitiilor, Inter Cars va solicita datele cu caracter personal necesare prestarii respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor de catre Inter Cars.

 

Pe durata desfasurarii Evenimentului, se vor colecta date personale constand in imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video, in vederea prelucrarii acestora inclusive in scopuri de marketing, promovare eveniment, etc.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea participarii la Evenimentul organizat in incinta Baza Sportive “Academia Hagi” din loc. Ovidiu, str. Academiei, Nr. 3, jud. Constanta, Participantul este informat/a si/sau isi exprima in mod expres consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru indeplinirea unei obligatii legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al Inter Cars, Participantul poate refuza o astfel de prelucrare sau isi poate retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa produca efecte numai pentru viitor.

 

 • Scopurile colectarii datelor cu caracter personal

Inter Cars va utiliza datele cu caracter personal ale Participantilor  doar in urmatoarele scopuri:

 1. Organizarea de targuri, expozitii, saloane si alte manifestari/evenimente specializate;
 2. Marketing, promovare, reclama, publicitate, concursuri, loterii, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor;
 3. Oferire facilitati constand in servicii de transport, cazare, masa, etc;
 4. Oferire de premii si produse personalizate Inter Cars (tricouri, jachete, etc);
 5. Solutionarea litigiilor sau a oricaror dispute, punerea in executare a unor hotarari judecatoresti, etc.

 

Inter Cars va considera toate informatiile colectate de la Participanti ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu tertii (cu exceptia celor prevazuti la sectiunea urmatoare sau a celor fata de care Inter Cars are obligatia legala/contractuala de a le transmite aceste date), fara consimtamantul expres si anterior dat de Participant.

 

 • Destinatarii datelor cu caracter personal ale Participantilor

Destinatarii datelor cu caracter personal furnizate de Participanti pot fi dupa cum urmeaza:

 • Expozanti, organizatori, furnizori/colaboratori ai Inter Cars alte entitati juridice colaboratoare ale Inter Cars, autoritati sau institutii publice;
 • autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea);
 • agentia de turism – in cazul in care participantul beneficiaza de servicii de cazare contractate prin intermediul agentiei de turism;
 • Unitati de cazare (hoteluri, pensiuni, etc) – in cazul in care participantul beneficiaza de cazare din partea Inter Cars;
 • Transportator – in cazul in care participantul beneficiaza de servicii de transport asigurate de catre Inter Cars;

 

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional sau de marketing

Datele cu caracter personal furnizate de Participanti (cum ar fi: nume si prenume, imagine, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc ) vor putea fi prelucrate de Inter Cars cu respectarea drepturilor acestuia, in urmatoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de informari comerciale pentru serviciile furnizate de Inter Cars, inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un partener al societatii, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de Participanti vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai Inter Cars, cu respectarea drepturilor acestora.

In toate cazurile, daca participantul va dori ca Inter Cars sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestuia, acesta poate solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea societatii, cu exceptia imaginilor foto/video (care contin imagini ale participantilor), care vor ramane postate pe site-ul societatii pe perioada de timp prevazuta de lege.

Prin participarea la Eveniment, participantul declara ca ia la cunostinta si isi da consimtamantul cu privire la prelucrarea imaginii sale prin dispozitive de monitorizare si/sau inregistrare foto/video, realizare de colaje de promovare a evenimentului etc si este de acord ca dreptul de retragere in ceea ce priveste prelucrarea imaginii in acest fel nu va putea fi exercitat ulterior incheierii evenimentului.

 

 • Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, Inter Cars va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor pe toata perioada de desfasurare a evenimentului Expo Inter Cars 2023 si, daca va fi necesar, ulterior incheierii evenimentului, pana in momentul in care acestia isi vor exercita dreptul de opoziţie/de stergere (cu exceptia situatiei in care Inter Cars prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim).

Dupa incheierea expozitiei, acestea vor fi arhivate de către Inter Cars pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale Inter Cars sau in legislatia aferenta si/sau vor fi distruse.

Imaginile foto/video realizate pe parcursul desfasurarii evenimentului, vor fi postate pe site-urile oficiale ale societatii si vor ramane afisate pe perioada permisa de legislatia in vigoare.

 

 • Masurile de siguranta utilizate pentru protejarea datelor participantilor

In scopul evitarii utilizarii fara drept a datelor personale ale participantilor, precum si in scopul evitarii a eventualelor abuzuri, Inter Cars utilizeaza politici si proceduri de lucru adecvate si depune diligente, in limite rezonabile, pentru  a asigura protectia datelor cu caracter personal colectate de la participanti.

Cu toate acestea, participantul intelege si isi asuma ca raspunderea Inter Cars nu poate fi antrenata cu privire la actiuni/incidente care nu sunt sub controlul Inter Cars.

 

 • Drepturile participantilor in calitate de persoane vizate

In conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al parlamentului European si al Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, participantul, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la datele cu caracter personal care ii sunt prelucrate precum si dreptul la accesarea acestora;
 • Dreptul la rectificarea datelor prelucrate precum si dreptul la stergerea acestora;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”).

 

De asemenea, Participantul are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, prelucrarii datelor personale in scop de marketing direct.

Pentru celelalte scopuri, participantul are dreptul de a se opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizeaza catre Inter Cars sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia particulara a acestuia, cu exceptia cazurilor in care Inter Cars demonstreaza ca are motive legitime care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor acestuia sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In caz de opozitie nejustificata, Inter Cars este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin citirea acestui document Participantul declara ca a luat la cunostinta si intelege faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre Inter Cars constituie elemente determinante pentru participarea la Eveniment si/sau derularea evenimentului “Expo Inter Cars 2023”.

In cazul in care, Participantul, direct sau prin reprezentant, isi exercita drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, Inter Cars poate, la alegere: fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentu luarea masurilor solicitate, fie sa refuze sa dea curs cererii.

 

Participantul are dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau dreptul de a se adresa instantelor judecatoresti competente.

 

 • Modalitatea de exercitare a drepturilor Participantilor cu privire la protectia datelor cu caracter personal

Pentru exercitarea drepturilor referitoare la protectia datelor cu caracter personal enumerate mai sus, participantii se pot adresa societatii printr-o cerere scrisa, transmisa la adresa: office@intercars.eu sau la urmatoarea adresa de corespondenta: Cluj-Napoca, str. Campul Painii, nr. 3-5, cod postal: 400060, jud. Cluj.

 

 

 • Politica de cookies

Website-ul Expo Inter Cars 2023 folosește cookies pentru cea mai bună experiență personalizată a vizitatorilor săi, fără a stoca informații personale. Folosirea cookie-urilor Google Analytics ne oferă posibilitatea să identificăm și să măsurăm număr de vizitatori și să monitorizăm traficul de pe pagini individuale ale site-ului nostru, cu scopul de a îmbunătăți conținutul și de a adapta site-ul la experienta de navigare a vizitatorilor atunci când aceștia vizitează site-ul nostru. Acest lucru ne permite să îmbunătățim funcționalitatea site-ului, asigurându-ne că vizitatorii pot naviga cu ușurință, pot căuta și găsi ceea ce au nevoie și își pot adapta preferințele legate de site, acolo unde există această posibilitate.

Cookies-urile sunt mici fișiere text care sunt stocate în browser-ul participantului (utilizatorului) atunci când vizitează un site. Informațiile stocate pe computerul participantului pot conține informații precum paginile vizitate, data și ora vizitei, precum și un număr de identificare aleatoriu și unic. Folosind cookies, site-ul poate să stocheze informații utile despre activitate, precum și să le folosească pentru a oferi o experiență unitară de navigare pentru vizitator.

Mai multe informații despre utilizarea generală a cookies-urilor, precum și metodele de eliminare sau restricționare a lor pot fi găsite la  http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies  și www.allaboutcookies.org

 

Dacă nu doriți să folosiți cookies, puteți bloca crearea lor prin revizuirea setărilor browser-ului dumneavoastră.

 

 

Ultima actualizare a acestei pagini: 19.05.2023.